Patronat naukowy
Komitet Inżynierii Produkcji PAN

VII Konferencja naukowa z cyklu
„Logistyka dziś i jutro”

pod hasłem
TECHNIKA I EKONOMIA W PROCESACH TRANSPORTOWYCH

Przemyśl, 6 – 7 czerwca 2024 r.

Tematyka Konferencji

 • transport i logistyka we współczesnym świecie,
 • zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • organizacja i ekonomika procesów transportowych,
 • efektywność procesów transportowych,
 • technika i technologia procesów transportowych,
 • optymalizacja procesów transportowych,
 • innowacje w transporcie i logistyce,
 • aktualne trendy w budowie środków transportowych,
 • optymalizacja zadań transportowych w procesach produkcyjnych,
 • organizacja i ekonomika transportu miejskiego.

Koszt uczestnictwa

 • 500,00 PLN (w tym materiały konferencyjne, obiad, serwis kawowy),
 • 1000,00 PLN (w tym materiały konferencyjne, obiad, serwis kawowy + opłacony rozdział w monografii pokonferencyjnej).

W ramach Konferencji odbędą się wykłady plenarne oraz sesje referatowe. W przypadku dużej liczby zgłoszonych wystąpień, organizatorzy zorganizują sesję posterową (wersja elektroniczna). Autor lub współautor nie może być traktowany jako osoba towarzysząca. O wpłacie na konto należy obowiązkowo powiadomić organizatorów Konferencji. W ramach Konferencji dla zainteresowanych została udostępniona możliwość płatnej publikacji w monografii zbiorowej – Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Krakowie. Referaty przygotowane na Konferencję uczestnicy mogą zgłosić do publikacji w normalnej procedurze wydawniczej.

Wytyczne do przygotowania rozdziału

Opłaty

Wpłaty na poczet Konferencji należy dokonywać na następujący numer konta bankowego:

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

92 12 401431 1111 0000 1045 1375

tytuł przelewu:
Logistyka 2024 + nazwisko i imię uczestnika

SWIT: PKOPPLPW (dla wpłat zagranicznych)

Noclegi dla uczestników Konferencji

Dom Studenta Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F
37-700 Przemyśl

Strona internetowa Domu Studenta PANS w Przemyślu

Aktualny kalendarz Konferencji

 • do 19 maja 2024 r. – zgłoszenie wraz z tytułem,
 • do 31 maja 2024 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 31 października 2024 r. – przesłanie pełnego tekstu rozdziału do monografii.

Wyjazd studyjny

W ramach Konferencji planowany jest wyjazd studyjny do Zespołu Zabytków Twierdzy Przemyśl, stawianych w jednym rzędzie z największymi twierdzami europejskimi.
Cechują go wybitne wartości zabytkowo–historyczne, związane z rozwojem sztuki obronnej i krajobrazowe. Twierdza jest prawie kompletnie zachowanym do dzisiaj cennym zespołem zabytków architektury obronnej i obiektów zaplecza, z bardzo rozwiniętą siecią dróg fortecznych (ewenementem na skalę europejską jest prawie kompletnie zachowany rdzeń twierdzy). Zachował się też w dużym stopniu autentyczny krajobraz warowny, na który składają się przede wszystkim systemy maskowania zielenią, ukształtowanie terenu, przebieg dróg fortecznych. Obiekty obronne twierdzy są materialnym dowodem rozwoju austrowęgierskiej sztuki obronnej (tzw. austriackiej szkoły fortyfikacyjnej) od połowy XIX w. do wybuchu I wojny światowej oraz podczas jej trwania (fortyfikacje polowe).
Skip to content