Monografie naukowe

W ramach Konferencji dla zainteresowanych została udostępniona możliwość płatnej publikacji w monografii zbiorowej – Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Krakowie. Referaty przygotowane na Konferencję uczestnicy mogą zgłosić do publikacji w normalnej procedurze wydawniczej.

Wytyczne do przygotowania rozdziału

Skip to content