Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – Przewodniczący

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, PANS Przemyśl

 

prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

prof. dr hab. inż. Bogdan Klepacki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

prof. dr hab. Sławomir Kocira, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, Politechnika Śląska

 

prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, Uniwersytet Zielonogórski

 

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski, PANS Przemyśl

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek, Politechnika Warszawska

 

prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, Politechnika Krakowska

 

dr hab. Andrzej Borusiewicz, prof. MANS w Łomży

 

dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. PL, Politechnika Lubelska

 

dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Politechnika Białostocka

 

dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 

dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 

dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, Politechnika Krakowska

 

dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr hab. inż. Ewa Dostatni, Politechnika Poznańska

 

dr hab. inż. Zbigniew Skibko, Politechnika Białostocka

 
 
Skip to content