Organizatorzy

Organizatorem VII Konferencji naukowej z cyklu „Logistyka dziś i jutro”

pod hasłem

TECHNIKA I EKONOMIA W PROCESACH TRANSPORTOWYCH

 

jest

 

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH – PANS PRZEMYŚLKATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI, LOGISTYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ – UR KRAKÓW


oraz

 

ODZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII ROLNICZEJ

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH – PANS PRZEMYŚL

Siedziba Instytutu mieści się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, zlokalizowanej przy ul. Książąt Lubomirskich 6. Instytut stale dostosowuje ofertę specjalizacji do oczekiwań studentów i pracodawców. Studenci mają możliwość realizacji zajęć dydaktyczne w oparciu o jedne z najnowocześniejszych w Polsce, świetnie wyposażone laboratoria chemiczne, biologiczne oraz laboratorium automatyki i informatyki, laboratorium fizyki metali, laboratorium mechaniki samochodowej i układów płynowych oraz laboratorium sterowników, pomiarów i sensorów.
Zajęcia dydaktyczne realizowane są na następujących kierunkach: Inżynierskich:
  • Informatyka w biznesie,
  • Mechatronika,
  • Bezpieczeństwo i produkcja żywności,
  • Inżynieria transportu i logistyki.
Magisterskich:
  • inteligentne technologie.

KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI, LOGISTYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ – UR KRAKÓW

Siedziba Katedry Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej mieści się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zlokalizowanej przy ul. Balickiej 116 w Krakowie. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii produkcji, logistyki, spedycji, informatyki stosowanej, matematyki, statystyki, odnawialnych źródeł energii oraz inżynierii mechatronicznej. Zajęcia prowadzone są w formie audytoryjnej, laboratoryjnej i projektowej. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, a także w formie wyjazdów studyjnych.
Proces dydaktyczny realizowany jest na kierunkach:
  • Transport i Logistyka (studia I i II stopnia)
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I i II stopnia)
  • Odnawialne Źródła Energii (studia I i II stopnia)
  • Inżynieria Mechatroniczna (studia I stopnia)

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII ROLNICZEJ
– ODDZIAŁ KRAKOWSKI

Siedziba Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej mieści się na ul. Balickiej 116 w Krakowie. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (PTIR) jest ogólnopolskim towarzystwem naukowym zrzeszającym całe środowisko inżynierii rolniczej. Do głównych zadań PTIR należą: inspirowanie i popieranie myśli technicznej przyczyniając się do rozwoju kompleksu gospodarki żywnościowej w Polsce, inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i doświadczalnych oraz innych opracowań w dziedzinie inżynierii rolniczej, udział we wdrożeniach innowacji i postępu technicznego w kompleksie gospodarki żywnościowej, popieranie i udział w zakresie kształcenia i dokształcania specjalistów różnych szczebli w dziedzinie inżynierii rolniczej. Odział Krakowski bierze czynny udział w organizacji wszelkich imprez naukowych.

Komitet organizacyjny 

Przewodniczący

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PANS

PANS Przemyśl

 

Sekretarz ds. współpracy z Komitetem Naukowym

mgr inż. Elżbieta Olech

UR Kraków

dr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

PANS Przemyśl

 

Sekretarz ds. informatycznych

mgr inż. Jakub St. Gajda

UR Kraków

 

Osoby do kontaktów z podmiotami gospodarczymi

dr Ireneusz Kaczmar

PANS Przemyśl

mgr inż. Agata Pudlak

PANS Przemyśl

Skip to content